Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform och decimalform

Skapad 2019-11-26 21:35 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Matteborgen 5B kapitel 7
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska du arbeta med tal i bråkform och decimalform, samt hur vi jämför, storleksordnar och räknar med olika bråktal.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du kommer att utveckla kunskaper om:

*tal i bråkform

*att räkna ut del av antal

*att jämföra tal i bråkform

*samband mellan tal i bråkform och decimalform

Undervisningen

Under ämnesområdet bråk kommer vi att ha gemensamma genomgångar, gruppdiskussioner och praktiskt arbete. Vi kommer varva detta med enskilt/pararbete/grupparbete i boken Koll på matematik

När du arbetat klart med ämnesområdet bråk ska du kunna:

 • Kunna och förstå begrepp inom området: bråk, bråkstreck, täljare, nämnare, andel, del av antal, del av helhet, tal i decimalform, tal i bråkform.
 • läsa av och skriva bråktal
 • räkna ut en viss del av ett antal tex en tredjedel av 18
 • jämföra och storleksordna bråktal
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • se rimligheten i dina svar
   

Bedömning

Under ämnesområdet bråk kommer bedömningen att ske kontinuerligt under lektionerna. Jag kommer att bedöma det muntliga i diskussionerna, diagnosen och ditt egna skriftliga arbete i ditt mattehäfte.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt när du räknar både individuellt och i grupp
 • se rimligheten i dina svar
 • läsa av och skriva bråktal
 • räkna ut en viss del av ett antal, tex en tredjedel av 18
 • jämföra och storleksordna bråktal
 • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
 • följa tidsramen och målen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva bråk, samt kunna avläsa bilder av olika bråk
Du kan med viss säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Du kan med säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Du kan med stor säkerhet läsa och skriva olika bråktal, samt avläsa bilder av olika bråk
Räkna ut en viss del av ett antal t ex en tredjedel av 18
Du kan med viss säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Du kan med säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Du kan med stor säkerhet räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. hur mycket en tredjedel av tolv är.
Jämföra och storleksordna bråktal
Du kan med viss säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Du kan med säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Du kan med stor säkerhet jämföra och storleksordna skrivna bråktal.
Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
Du kan med viss säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Du kan med säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Du kan med stor säkerhet skriva bråktal med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.
Se rimligheten i dina svar när du räknar med bråktal
Du kan med viss säkerhet se rimligheten i dina svar när du räknar
Du kan med säkerhet se rimligheten i dina svar när du räknar
Du kan med stor säkerhet se rimligheten i dina svar när du räknar
Följer tidsramen och de delmål som sätts upp
Du följer ibland tidsramen och målen.
Du följer oftast tidsramen och målen
Du följer alltid tidsramen och målen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: