Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken "Beta" Åk 5 - Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-11-26 21:47 i Östra skolan Falun
Grundskola 5 Matematik
I det tredje kapitlet i matematikboken "Beta" ska du få träna på att läsa av tid, tabeller och diagram. Vi kommer att öva på den analoga och digitala klockan. Arbetsområdet kommer att avslutas med att du gör en egen undersökning i klassen och skapar ett eget diagram som du för in resultaten i!

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att varje elev kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • Skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer.
 • Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

DETTA BETYDER:

 • att läsa av och ange tid (analog och digital klocka)
 • samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar

VI KOMMER ATT ARBETA MED DESSA BEGREPP:

- x-axel

- y-axel

- Stapeldiagram

- Stolpdiagram

- Frekvens

- Linjediagram

- Cirkeldiagram

- Lägesmått

- Medelvärde

- Median

- Typvärde

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa matematiska uträkningar och problem.

 • Vi övar på att förklara för varandra hur vi löser de olika problem och matteuppgifter.

 • Du kommer att få göra egna undersökningar där du för in resultat i olika sorters diagram.
 • Du kommer att arbeta enskilt i matteboken och räknehäftet.

 • Digitala räkneuppgifter på din chromebook.

 • Du kommer också att få matteläxor som hör ihop med det vi arbetar med i skolan.


  3. BEDÖMNING


  Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • välja och använda matematiska metoder
 • samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser


  Vi kommer bedöma din förmåga genom:
 • Ditt arbete under lektionen
 • Du deltar i grupparbeten och diskussioner
 • Matteläxor
 • Kunskapskoll i slutet av kapitlet

Matriser

Ma
Tabeller och diagram

Tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Använda en tidtabell.
Du kan läsa av en tidtabell med hjälp av en vuxen.
Du är ganska säker på att läsa av en tidtabell.
Du är säker på att läsa av en tidtabell.
Du är mycket säker på att läsa av en tidtabell.
Läsa av, förstå och konstruera enkla tabeller.
Du kan läsa, förstå och konstruera enkla tabeller med hjälp av en vuxen.
Du är ganska säker på att läsa, förstå och konstruera enkla tabeller.
Du är säker på att läsa, förstå och konstruera enkla tabeller.
Du är mycket säker på att läsa, förstå och konstruera enkla tabeller.
Du är säker på att konstruera en frekvensktabell.
Läsa av, förstå och konstruera diagram.
Du kan läsa, förstå och konstruera enklare diagram såsom stapel-och linjediagram med hjälp av en vuxen.
Du är ganska säker på att läsa, förstå och konstruera enklare diagram såsom stapel-och linjediagram.
Du är säker på att läsa, förstå och konstruera enklare diagram såsom stapel-och linjediagram.
Du är mycket säker på att läsa, förstå och konstruera enklare diagram såsom stapel-och linjediagram.
Du kan även läsa av och förstå cirkel- och stolpdiagram.

Ma
Tid,klockan

Rubrik 1

Tid
Nivå 1
På väg att utveckla
Nivå 2
Kan detta
Nivå 3
Känner stor säkerhet
Aspekt 1
Kan skriva,läsa av datum på olika sätt samt kan månadernas, dagarnas namn och nummer och kan redogöra deras förhållande till varandra under ett år
Ny aspekt
Förstår hur en termometer fungerar och kan läsa,skriva ut grader Celsius på en egen termometer
Ny aspekt
Kan räkna med tid
Ny aspekt
Klockan digitalt
Ny aspekt
Klockan analogt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: