Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger

Skapad 2019-11-27 06:59 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Vi på Vargen tänker under våra måltider belysa de olika färgerna. Genom att fråga om färger, prata om dem och teckna färgerna med barnen.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Barngruppen består av 13 barn i åldern 1-2 år. Barnen har visat stort intresse för färger, och tecknar och säger de olika färgerna. Vi vill därför, inte bara genom vårt babblartema, belysa färgerna ännu mer och tänker göra detta under måltiderna.

Vårat mål är att:

 • Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga

Mål

Vi vill genom detta attbarnen ska få möjlighet att få bekanta sig med de olika färgerna, samt att skapa tillfällen för barnen att få prata om och teckna färgerna

 

Metod

  Under måltiderna pratar vi i personalen med barnen om de olika färgerna vi har omkring oss. Vi frågar barnen vilken färg de olika sakerna har som finns på bordet, t.ex. vilken färg har maten, haklappen, tröjan. Vi i personalen både säger färgen och tecknar den för att tydliggöra för barnet

 

Dokumentation    

 Arbetslaget ansvarar gemensamt för detta arbete och dokumenterar genom att observera barnens kunskaper om färgerna och tecknen, för att se barnens utveckling och lärande.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: