Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A Geometri

Skapad 2019-11-27 07:50 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 4 Matematik
Matteborgen 4 A Kapitel 3: Geometri En rektangel har fyra sidor och fyra hörn och det har en kvadrat också men vad är skillnaden då? Meter är Det och en massa annat ska du få reda på i detta kapitel om geometri.

Innehåll

Mål för eleven:

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets.

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 

   Bedömning

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Insatser krävs
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
 • Ma  4-6
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter
Du är säker både på att mäta och uppskatta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella och tredimensionella figurer.
 • Ma  4-6
Du kan namnen på några geometriska figurer och kan rita dem
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella och tredimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer.
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: