Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Hjärna - Rubinen

Skapad 2019-11-27 08:07 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad behöver jag och mina kompisar för att må bra?

Innehåll

Vi kommer lära oss om kroppen, om vikten av fysisk aktivitet och att vistas i olika naturmiljöer samt om näringsrika måltider (miljömässiga), ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt (sociala), spara och släng (ekonomiska). Vi börjar med kroppen och hjärnan.

Mål från Läroplanen Lpfö98rev 2010
Tillsammans ska vi
- utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt deltagande i samhället (Normer och värden)
- utveckla vår förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Omsorg, utveckling & lärande) samt
- utveckla vår förmåga att ta ansvar för våra egna handlingar och för miljön (barns delaktighet och inflytande).
Vi tror att projektet kommer leda till nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, kultur, hållbar utveckling, teknik och skapande

Varför? Vi vill bidra till att skapa en positiv framtidstro hos barnen och vuxna där vi tar hand om oss själva, varandra och miljön samt att ha kul tillsammans. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering och vi på Rubinen vill lägga grunden till att era barn ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Tillsammans ska vi utveckla kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver jag och mina kompisar för att må bra i den världen vi lever i?

Hur?
Vi pedagogerna på Rubinen är närvarande på resan in i kroppens värld genom att vara medforskande, nyfikna och lyhörda. Vi använder oss av vår fantasi och föreställningsförmåga samt kreativitet och lust och leka och lära med barnen. Vi utmanar, hjälper, vägleder och stödjer barnen. Vi vågar sätta gränser och möta konflikter. Vår resa kommer vara fylld av utforskande men även av lugn och ro. Vi använder oss av varandras kompetenser och en föränderlig, tillgänglig och utmanande pedagogisk miljö. Vi utvecklar arbets- och lekro i gruppen så att alla känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas i sin takt.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: