Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sv/svA: skriva faktatext åk 4 vt-17

Skapad 2011-10-31 14:05 i Unnerödsskolan Uddevalla
faktatext om djur
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Ni kommer att få läsa olika faktatexter om djur, se på filmer om djur, gå igenom olika begrepp som hör ihop med faktatexter om djur, träna på att skriva stödord, skriva faktatext gemensamt och slutligen skriva en egen faktatext om ett valt djur.

Innehåll

Syfte

Ni ska under arbetets gång träna på er förmåga att utveckla ert skriftspråk, lära er hur faktatexter är uppbyggda och vilka språkliga drag som finns i dem. Ni ska söka information från olika källor, skriva stödord, formulera egna meningar och skriva en faktatext om ett djur. På så vis får ni en möjlighet att utveckla er förmåga att formulera er i skrift och träna på ord och begrepp som hör ihop med faktatexter om djur.

Centrala innehåll

 

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska ni visa att ni utvecklat er skriftliga förmåga genom att kunna:

 • förklara orden: klassificering, föda, förekomst, kännetecken och livscykel
 • skriva ner stödord/nyckelord i en sexfältare
 • skriva en egen faktatext med hjälp av stödorden
 • söka fakta från minst två olika källor 
 • motivera och förklara om ni tror att era källor är trovärdiga eller inte

Arbetssätt och metod

Vi kommer att läsa och titta på olika faktasidor om djur, diskutera om man kan lita på dessa sidor eller inte, se på film om djur, anteckna stödord från sidorna, visa er hur man kan använda en sexfältare, skriva en gemensam text om en björn med hjälp av sexfältare. Vi kommer att jobba i mindre grupper ca 10-11 elever för att kunna ge er så mycket stöd som möjligt. 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 Eleverna vill se på film om djur, läsa om djur, prata tillsammans, jobba enskilt och få välja ett valfritt djur att skriva om. De vill ha hjälp och stöd i att skriva stödord.

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer vi att bedöma om ni utvecklat er förmåga att skriva en faktatext, med dess typiska uppbyggnad och språkliga drag, genom att visa att ni kan:

 • förklara orden: klassificering, föda, förekomst, kännetecken och livscykel
 • skriva ner stödord/nyckelord i en sexfältare
 • skriva en egen faktatext med hjälp av stödorden
 • söka fakta från minst två olika källor 
 • motivera och förklara om ni tror att era källor är trovärdiga eller inte

 

Dokumentation

Vi kommer att läsa era texter och ge er feedback under arbetets gång, samt då ni är klara.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: