Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kemi år 7 7 4 gruppen

Skapad 2019-11-27 08:50 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering kemi åk 7 "7 4" gruppen. Denna berör endast en del 7 b elever och måste därför läsas med urskiljning.

Innehåll

 Preliminär Kemi planering  årskurs 7 grupp 7 4 ht 19

 

Centralt innehåll:

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet samt för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom kemiska reaktioner.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Separations- och analysmetoder, filtrering och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.


Du ska kunna:

Beskriva ämnens fasövergångar (begreppen).

Förklara med hjälp av partikelmodellen hur fasövergångarna fungerar.

Förklara vardagliga situationer och händelser med hjälp av partikelmodellen (problemlösning).

Förklara kemisk reaktion och vad som visar på att det har skett en kemisk reaktion.

Skillnaden mellan fasövergång, blandning och kemisk reaktion.

Planera en undersökning, kunna följa en instruktion, genomföra, och avsluta en undersökning/laboration..

Få till ett resultat, tolka det och dra en slutsats med hjälp av de teorier som finns kopplade till laborationen.

 

Ord och begrepp att kunna, använda och förstå i olika sammanhang

 

fas

fast

flytande

gas

fasförändring

smältning

stelning

avdunstning

kokning

kondensering

partikel

atom

grundämne

molekyl

blandning

kemisk förening

förbränning

kemisk reaktion

oxid

massa

materia

formel

egenskap

lösning

filtrering

 

Ämnen och formler att kunna och känna igen.

magnesium - Mg

kalcium - Ca

tenn - Sn

aluminium - Al

syrgas - O2

vätgas - H2

koldioxid - CO2

vatten - H2O

kol - C

syre - O

väte - H

järn - Fe

 

Kunskapskrav

 

E. Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak  fungerande sätt Eleven kan dra enkla slutsatser. Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar

 

C: Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Eleven kan dra utvecklade slutsatser med viss koppling till teorier och modeller.. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar

 

A:  Eleven kan använda information på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt  och effektivt sätt sätt Eleven kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till teorier och modeller. Eleven har  mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingarPass

Datum/dag

Moment

Läsanvisningar

1

ons 20/11

Lära känna varandra.Boklån

Skolverket beskrivning vad är ämnet Kemi?

 Atomer naturens egna byggstenar + molekyler

Atomens uppbyggnad
s 8-11

s 26-27

2

fre 22/11

Grundämnen och kemiska föreningar

s 12-15

3

ons 27/11

Kemiska reaktioner

Fast, flytande och gas

Ev sorteringsövning fast, flytande och gas

s 16-18

s 19-22

4

fre 29/11

Öva använda gaskranar.

Övning fast, flytande och gas,separat papper

 

5

ons 4/12

Smälta tenn + ev någon arbetsövning

 

6

fre 6/12

Koka is laboration

Sammanställ diagram

Kemiska formler och reaktionsformler

Ev Hur skriver man labbrapport?8

ons 11/12

Forts Hur skriver man Skriva labbrapport? Samt skriv egen labbrapport

 

7

fre 13/12

Repetition, frågestund något lite om kemiska formler

s 23-25

8

ons 18/12

Prov

 

 

Läsanvisningar till prov

S 8-10 atomer och molekyler

S 11- 15 grundämne och kem föreningar

S 16-18 Kemiska reaktioner

S 19-22 Faser, fast, flytande och gas

S 23-25 Kemiska språket, reaktionsformler

S 26-27 atomens uppbyggnad dock ej sista delen på sid  27 en jon har olika många protoner och elektroner

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: