Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi 9e

Skapad 2019-11-27 09:00 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering arbetsområde astronomi för årskurs 9.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering för arbetsområdet astronomi i årskurs 9, ht-2019.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i fysik att tas upp:

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Mål för arbetsområdet

När det gäller området astronomi ska du lära dig om universums uppkomst och utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv.  Du ska ha koll på vårt solsystem och vilka himlakroppar som ingår i detta. Du ska också veta lite om avstånd i rymden. Vidare ska du  kunna diskutera universums storlek och hur universum hela tiden förändras, samt vilka bevis som finns för big bang teorin.

Arbetsformer och bedömning

 

Under detta området kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer också att jobba med frågor ur boken och olika diskussionsuppgifter, både enskilt och i grupp. Området kommer att bedömas genom en inlämningsuppgift.

Matriser

Fy
Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fråga 1
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du har skrivit en text utifrån bilden där de flesta delarna finns beskrivna i rätt ordning. Du använder ett enkelt språk.
Du har skrivit en utvecklad text utifrån bilden där de alla delarna finns beskrivna i rätt ordning. I din text förstår man till stor del hur de olika delarna i stjärnans livscykel hänger ihop. Du använder till största delen ett naturvetenskapligt språk.
Du har skrivit en utvecklad text utifrån bilden där de alla delarna finns utförligt beskrivna i rätt ordning. Det är tydligt i din text hur de olika delarna i en stjärnas livscykel hänger ihop. Du använder ett naturvetenskapligt språk.
Fråga 2
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Du förklarar kortfattat vad big bang teorin innebär. Du ger exempel på ett bevis som stödjer teorin och förklarar vad detta innebär.
Du förklarar vad big bang teorin innebär. Du ger exempel på två bevis som stödjer teorin och förklarar utvecklat vad dessa innebär.
Du förklarar vad big bang teorin innebär. Du ger exempel på tre bevis som stödjer teorin och förklarar utvecklat vad dessa innebär.
Fråga 3
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Du tar ställning i frågan om liv i universum. Du motiverar ditt val med minst två argument som delvis är naturvetenskapliga.
Du tar ställning i frågan om liv i universum. Du motiverar ditt val med minst två argument som är naturvetenskapliga. Du utvecklar också vad dina argument innebär i något led.
Du tar ställning i frågan om liv i universum. Du motiverar ditt val med minst tre argument som är naturvetenskapliga. Du utvecklar också vad dina argument innebär i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: