Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till produkt

Skapad 2019-11-27 09:02 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Från råvara till produkt med skrivuppgifter och praktiskt arbete.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
I detta området ska ni få jobba med olika sorters material och vilka egenskaper de har. Många produkter som tillverkas ska ha vissa egenskaper utifrån materialet. Ni kommer även få lära er hur man återvinner olika produkter, hur källsortering går till samt vad deponi är. I arbetet ska också ingå att utifrån ett behov skapa en uppfinning. Uppfinningen ska visas som en prototyp men ska även beskrivas i en instruktionsbok.

Innehåll

Följande saker ska du visa att under arbetets gång:

 • Deltar genom att beskriva och förklara olika föremåls material och fördelarna med dessa material
 • Deltar genom att beskriva och förklara hur produkter i vår vardag återvinns och återanvänds
 • Deltar genom att utveckla en prototyp till en uppfinning
 • Deltar genom att utföra ett bygge och ompröva dina ideer
 • Deltar genom att rita en skiss och rita av din prototyp
 • Använder ämnesspecifika begrepp när du beskriver hur din prototyp fungerar

 

Vecka

1

35

Introduktion – Film (material)

36

Beskriva föremål

37

Råvara, produkt, återvinning (clio)

38

Laboration – Papper

39

Beskriva föremål - Bedömning

40

Introduktion – Kretslopp (material)

41

Eget arbete (A3) – Kretslopp

42

Eget arbete (A3) – Kretslopp

43

Eget arbete (A3) – Kretslopp 

44

LOV

45

Introduktion – Ide till produkt 

46

Text och övning rörelse

47

Text om rörelse

48

Text om rörelse

49

Bygga prototyp

50

Bygga prototyp

51

Dagbok för bygge - Bedömning

Uppgifter

 • Plansch

 • Beskriva föremål

 • Att bygga en prototyp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik åk 7-9, grundsärskolan

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
Rörliga delar som samverkar
Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Vardagligt problem
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla och delvis underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade och väl underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Konstruktionsarbeten
Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett delvis fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven på ett väl fungerande sätt konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
Materialens egenskaper
Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också enkla resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också välutvecklade resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett delvis fungerande sätt intentionen med arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett väl fungerande sätt intentionen med arbetet.
Använda manualer
Dessutom medverkar eleven i att använda manualer för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett delvis fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Dessutom använder eleven manualer på ett väl fungerande sätt för att få utrustningen att fungera.
Olika val av tekniska lösningar
Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: