Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadsmänniskan 19/20

Skapad 2019-11-27 10:33 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Förskola
Vi ritar månadsmänniskan för att barnen ska utveckla sin teknik att rita och att träna på rätt pennfattning. Kroppsuppfattning, att tänka på hur vi ser ut. Från huvudfoting till människa.

Innehåll

Nuläge: 

5 - åringarna på avdelningen får rita månadsmänniskan ca tre ggr under terminen. Barnen behöver träna på att rita, pennfattning och färglära.

Följa instruktioner.

Mål:

Vid terminens slut ska alla barnen kunna rita en enkel bild av en människa. 

Lärt sig att ha rätt penngrepp och att tycka det är roligt att rita och måla.

 

Syfte:

Att barnen själva ska kunna rita hur en människa ser ut.

Att lära sig hålla pennan rätt, att se vilken hand barnet använder och  om barnet är klar med det

Att träna på färgerna.

Genomförande:

Vi ritar teckningen varannan  månad, vi delar upp barnen i smågrupper. A4 ark och en blyertspenna.

Barnen får först rita med blyertspenna och sen färglägga efter eget önskemål. Pedagogerna och barnen diskuterar tillsammans om bilden när den är klar

Dokumentation:

Teckningen sätts in i barnens mappar som barnen sedan tar hem efter läsårets slut.

Tidsperiod och Utvärdering:

Ht 19/ Vt 20

Utvärderiing juni -20

Ansvar:

Pedagogerna på avdelningen.

Koppla till läroplansmål nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: