Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk & nordisk mytologi, skapelse- och Gudaberättelser

Skapad 2019-11-27 10:41 i Öjersjö Storegård Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundsärskola 5 – 6 Samhällsorienterande ämnen
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om olika myter, berättelser om hur världen skapades. Du kommer också få lära dig om de nordiska och grekiska gudarna som fanns i antiken och hur vi kan se spår av dessa idag.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med området är att du ska utveckla dina kunskaper om skapelsemyter. Du kommer även lära dig om den nordiska mytologin med dess olika gudar och sagor. Vi kommer även jämför detta med den antika/grekiska mytologin. 

 • Att utveckla kunskap om vad en myt är.
 • Att du blir säkrare på att söka information på nätet och att hantera datorn som verktyg.

 

Så här kommer vi arbeta

 • Vi kommer att skriva egna texter om asagudar och grekiska gudar och arbeta digitalt med datorn som verktyg.
 • Vi kommer att se på film.
 • Vi kommer att läsa sagor och berättelser.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Efter avlutat arbetsområde ska du:

 • kunna några likheter och skillnader mellan skapelsemyter från olika delar av världen. 
 • ha förståelse för att det finns olika tankesätt om hur världen skapades. 
 • känna till några nordiska gudar och hjältar samt nordisk mytologi.
 • känna till några grekiska/antika gudar och hjältar. 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Du kan resonera om asagudar och tro på Vikingatiden samt i det antika Grekland.

Du kan svara på enkla frågor genom att svara eller använda temakartan.

Du kan öppna ett dokument i Symwriter samt skriva text och klistra in en bild.

Du kan söka information på olika sidor på nätet och skriva vilken källa du har använt.

Du kan spara och skriva ut ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6

Matriser

SO
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du känner till några skapelsemyter.
Mål
Du kan berätta om någon gud från den nordiska mytologin.
Mål
Du kan berätta om någon gud från den grekiska-/antika mytologin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: