Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2019-11-27 12:23 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
1000 år historia. Inflytesrika ledare, vanliga romare, krig och fred. Tusen år historia, som har förundrat, inspirerat och intresserat människor ända in i vår egen tid. Vi kommer att lära om Romarriket, ett rike stort som hela Europa.

Innehåll

 

Under detta moment kommer eleverna att ta del av 1000 år av historia,  koncentrerad till området runt Medelhavet.
Vi kommer utgå från för eleverna, redan kända begrepp som identitet, "nationalitet" (känsla av samhörighet) och havets betydelse. 

Vi kommer arbeta oss igenom ett skrftligt material tillsammans. Under gemensamma genomgångar kommer vi att fråga oss hur Romarriket kunde expandera så mycket och finnas under så lång tid? Varför försvann riket? Vad ärvde romarna efter grekerna? Vilken människosyn rådde? Vi kommer att fokusera på historiska förhållandenhändelser och betydelsefulla personer under perioden. Vi undersöker även romarnas livssituation, människosyn och vad de värderade högt.

Vi kommer också att söka förståelse för den kronologiska händelseutvecklingen. Eleverna kommer särskilt träna på orsak- och konsekvenskedjor. Med utgångspunkt från frågeorden (vem, var, när, vad, hur) kommer eleven själv få undersöka en specifik person eller händelse och sedan resonera kring orsaker och konsekvenser. Analysen kräver att eleven förstår i vilket sammanhang detta sker. Detta görs i form av en inlämningsuppgift, som sedan blir en integrerad del i materialet tillhandahållet av läraren.

Språkutvecklande lärande är i fokus under hela momentet och eleven kommer möta många nya historiska begrepp som hen behöver lära och använda i rätt sammanhang.

Momentet avslutas med ett skriftligt prov där elevernas kunskaper prövas.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: