Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examination 2-November

Skapad 2019-11-27 12:56 i Widerströmska gymnasiet Huddinge
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Läs-och hörförståelse, skrift, samt muntlig interaktion

Matriser

ModSpa
Förmågor testade på prov nummer 2

Inte där ännu
E
C
A
Hör- och läsförståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo och i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo och i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo och i enkla texter om kända ämnen.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder du i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder du väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: