Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurbilder/namn

Skapad 2019-11-27 13:21 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Med hjälp av tecknade djurbilder är barnen sig deras platser (var kläderna ska hänga i hallen, var deras extra kläder är mm.) Integrera in de nya barnen i gruppen samt få barnen att känna sig trygga.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Med hjälp av tecknade djurbilder är barnen sig deras platser (var kläderna ska hänga i hallen, var deras extra kläder är mm.) Nu under denna terminen bygger vi ut det med att även ha bilderna var de ska vara på samlingen. Bilderna hjälper barnen som inte har språket och läsningen kunna lära sig vart deras platser är samt skapa ett intresse för att lära känna varandra samt vem de andra är (deras namn). Integrera in de nya barnen i gruppen samt få barnen att känna sig trygga.

Barnkonventionen, artikel 7: Varje barn har rätt till ett namn, ett medborgarskap och känna till sitt ursprung.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Genom att barnen lär sitt och varandras namn skapar det mer gemenskap och öppnar upp till fler lekar. Genom att veta vart deras platser är skapar det ett lugn att veta vart de ska. 

Lärandeobjekt: Namn, Sitt eget samt kompisarnas namn på avdelningen.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Material: Bilder, Sjunger även bl.a. vid sångsamling (God morgon, god morgon, jag undrar vad du heter, vad heter du?) Benämner deras namn, hjälper varandra när de vill prata med varandra mm.

Miljö: Överallt

 

Metod: Sociokulturellt perspektiv - lär sig av varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: