Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-11-27 13:32 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi arbetar under en period med värdegrund utifrån filmen "Älska mig".

Innehåll

Vi kommer arbeta med värdegrundsarbete utifrån en film som heter "Älska mig".

Vi kommer att utifrån filmen diskutera:

- vilka förväntningar man har på sig från omgivningen

- normer på skolan

- sociala medier

- grupptryck

- vilket stöd man kan få om man blir utsatt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: