Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praouppgift: Utbildning och yrke

Skapad 2019-11-27 13:32 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Vad ska du göra? När du är ute på PRAO ska du göra tre saker: - intervjua din handledare (eller någon annan på din arbetsplats) kring utbildning och yrke - skriva en kort en personbeskrivning av den du intervjuar - anteckna/notera dina sinnesintryck på arbetsplatsen Hur ska du göra det? 1. Du kommer att förbereda frågor till din intervju innan PRAOn 2. När du genomför din intervju - tänk på att notera vad som händer under samtalet och inre - och yttre egenskaper hos den du intervjuar 3. Samla och skriv ned så många sinnesintryck du kan när du är på din arbetsplats Varför ska du göra detta? När du kommer tillbaka till skolan ska du använda dig av all information du samlat in samt din intervju för att skriva ett reportage Du kommer att få: - presentera din intervju i mindre grupp - skriva ett reportage, utifrån intervju, personbeskrivning och sinnesintryck från din arbetsplats
Grundskola 8 Svenska
Nu är det dags för PRAO! Årets PRAO-uppgift handlar om att skildra arbetsplatsen och en person som arbetar där i ett reportage. Du kommer att förbereda uppgiften när du är på PRAO, genom att samla information som du sedan använder när du skriver ditt reportage. Du skriver själva reportaget efter din PRAO.

Innehåll

Vad?

När du är på PRAO, ska du göra tre saker: 

1. intervjua din handledare (eller annan person på din arbetsplats) kring utbildning och yrke

2. beskriva den person du intervjuar (inre- och yttre egenskaper)

3. anteckna/notera dina sinnesintryck (se uppgift) på arbetsplatsen

 

Varför? 

När du kommer tillbaka från din PRAO ska du använda dig av all information du samlat in för att skriva ett reportage. 

 

Hur?

1. Använd de frågor du förberett innan din PRAO

2. Se till att du även beskriver personens egenskaper och vad som händer under samtalet 

3. Skriv ned dina sinnesintryck av arbetsplatsen

 

När du kommer tillbaka till skolan kommer du att få: 

- presentera din intervju i mindre grupp

- skriva ett reportage, utifrån dina sinnesintryck och din intervju

 

Läs igenom uppgiften noggrant så du vet vad du ska ha med och förbered dina frågor. Du hittar de frågor vi tillsammans har gjort på TEAMS.

Uppgifter

 • UTBILDNING OCH YRKE

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: