Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering lektion 1 och 2

Skapad 2019-11-27 15:29 i Kvickenstorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Matematik Teknik
Vi introducerar programmering i åk 1.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 

Syftet med lektionstillfälle 1 är att eleverna ska känna till vad programmering handlar om, varför det är viktigt att vi lär oss om programmering, samt vad vi har runt omkring oss som är programmerat.

Syfte med lektionstillfälle 2 är att, genom konkret genomförande, få en förståelse för hur viktigt varenda litet delmoment är i programmering för att föremålet ska fungera. 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 

Lektion 1

Först ska varje elev fundera själv två minuter, på vad de vet om programmering. 

Vi skriver förkunskaper på tavlan. 

Vi pratar om vad runtom kring oss som är programmerat. 

Vi ser på avsnitt 2 av "programmera mera" på UR play, som handlar om vad som är programmerat, om sortering och om hur programdeltagarna sorterar, samt ska styra en robot med hjälp av pilar. 

Vi ritar föremål som är programmerade. 

 

Lektion 2 (i halvklass)

Vi repeterar vad vi lärde oss under lektion 1. 

Jag blir "robot" och eleverna ska programmera mig att gå till olika ställen i klassrummet. 

Jag delar in eleverna parvis och de programmerar varandra på skolgården, att gå till bestämda platser.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna nämna några föremål som är programmerade. 

Du ska kunna beskriva vad programmering innebär (i stort).

Du ska förstå att varje litet steg i en programmering är viktig för att resultatet ska fungera. 

Uppgifter

  • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att styra föremål med programmering.
    Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: