Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Naturen omkring oss

Skapad 2019-11-27 15:59 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Vi introducerar ämnet biologi och arbetar med naturen i vår närmiljö.
Grundskola 4 Biologi
Biologi - Naturen omkring oss

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska bekanta dig med begreppet biologi och natur.

Du ska få en uppfattning om vad som är förutsättningar för liv på vår jord.

Du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang.

Frågeställningar och begrepp

Frågeställningar:

Vad skiljer levande organismer från döda ting?

Var kommer en växt ifrån?

Var kommer massan i trädet ifrån (hur kan det bli så stort)?

Vad behöver en växt för att leva?

Varför ändrar trädens löv färg till vintern?

Vad är en näringsväv och hur kan vi använda den för att dra slutsatser?

Kunna ge exempel på en näringskedja

 

 

Begrepp vi kommer att använda:

energi

klorofyll

fotosyntes

syre

koldioxid

vatten

glukos (fruktsocker)

näringsväv

näringskedja

producent

konsument

nedbrytare

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att arbeta med texter, bilder, filmer och experiment. 

Du kommer att redovisa det du lär dig genom att på olika sätt berätta om vad du kommer fram till. 

Ni kommer att arbeta i helklass, i grupp och enskilt.

 

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få läsa texter och visa att du har förstått genom att delta i diskussioner eller framföra dina slutsatser skriftligt. 

Du kommer att få visa att du kan dra slutsatser av experiment genom att muntligt, skriftligt och/eller med bild berätta om vad vi kommit fram till. 

Du ska visa att du klarar att använda relevanta begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: