Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska NP (Nationella prov) 2020-2021

Skapad 2019-11-27 16:59 i Domnarvets skola Borlänge
Här ligger bedömning/resultat för årets NP i engelska.
Grundskola 9 Engelska
Här kan du se alla dina resultat i NP i engelska 2020-2021.

Innehåll

Bedömning

Bedömning görs utifrån Skolverkets matriser i NP, sedan läggs resultatet in i matrisen nedan.

Genomförande och tidsplan

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion [v.48 torsdag 26/11]

Tidsåtgång: 15–20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll. Det muntliga delprovet ska göras någon gång under veckorna 45–50 på höstterminen.

Delprov B1 – Reception, Reading [v.15 tisdag 13 april kl.9.00]

Tidsåtgång: 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B1 förekommer olika texttyper, till exempel berättelser, beskrivningar och artiklar. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ. Ibland ingår det texter med luckor att fylla i. En annan uppgiftstyp består av texter som ska matchas med rätt beskrivning av innehållet i de olika texterna.

Delprov B2 – Reception, Listening [v.15 tisdag 13 april kl.9.00]

Tidsåtgång: 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B2 förekommer till exempel radioprogram, reportage, intervjuer och nyhetsinslag. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja olika svarsalternativ. Delprovet kan också innehålla korta samtal där uppgiften är att matcha de olika samtalen med rätt beskrivning av vad de handlar om.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion [v.15 torsdag 15 april kl.9.00]

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Från hösten 2018 ska eleverna göra det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Betygsmatris: Engelska NP (Nationella prov) 2020-2021

F nedre skiktet
F övre skiktet
E nedre skiktet
E övre skiktet
D...................
C nedre skiktet
C övre skiktet
B..................
A.................
A: Muntligt framförande.
B1: Läsförståelse
B2: Hörförståelse
C: Skriva - alla kommer inte att skriva
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: