Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen om kring oss

Skapad 2019-11-27 18:24 i Ölmeskolan Kristinehamn
Lokal pedagogisk planering i no Arbetsområdet: Naturen omkring oss. Syfte: Du får möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka och veta mer om naturen. Du får kunskaper och begrepp som gör att du med hjälp av olika uttrycksformer kan förklara samband i natur och omvärld. Det här ska du jobba med: Du kommer att vara ute i naturen och studera blommor och träd. Vi tittar på likheter och skillnader. Vi samlar in frön och tittar på dem. Fröken tar med ätbara frön som du får smaka på. Du får lära dig namnet på rödklöver, rölleka,tall och rönn. Vi dramatiserar blommors livscykel. Du får lära dig om hur växter bildar näring och att varje del av växten har sin speciella uppgift. Du kommer även att få studera en liten bit av naturen i en naturcirkel. Då dokumenterar du vad du ser. Du får sortera bilder av olika typer av växter och du får berätta hur du tänkt. Vi genomför några olika undersökningar bland annat lägger vi ärtor i vatten och har en egen minikompost för att studera nedbrytning. Du får diskutera med en kompis och tillsammans kommer ni eller klassen fram till en hypotes – en klok gissning. Vi pratar om och dokumenterar vad som händer. Du får titta på filmer om naturen och vi tittar på bilder som beskriver det vi jobbar med. Tillsammans skriver vi texter om det vi lär. Vi sjunger sånger och målar bilder som passar till arbetsområdet. Begrepp som du ska förstå: Rot, stjälk, stam, blomma, blad, frö gren, kvist, krona, livscykel, nedbrytning, kretslopp, hypotes. Det här ska bedömas: Din förmåga att: • Veta vad delarna heter på träd och blommor. • Kunna namnet på några blommor och träd. • Berätta om hur det blir fler växter-livscykeln. • Göra fältstudier. • Sortera växter i olika grupper. • Beskriva enkla samband i naturen-nedbrytning, kretslopp. • Ställa hypoteser. Lokal pedagogisk planering i no Arbetsområdet: Naturen omkring oss. Syfte: Du får möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka och veta mer om naturen. Du får kunskaper och begrepp som gör att du med hjälp av olika uttrycksformer kan förklara samband i natur och omvärld. Det här ska du jobba med: Du kommer att vara ute i naturen och studera blommor och träd. Vi tittar på likheter och skillnader. Vi samlar in frön och tittar på dem. Fröken tar med ätbara frön som du får smaka på. Du får lära dig namnet på rödklöver, rölleka,tall och rönn. Vi dramatiserar blommors livscykel. Du får lära dig om hur växter bildar näring och att varje del av växten har sin speciella uppgift. Du kommer även att få studera en liten bit av naturen i en naturcirkel. Då dokumenterar du vad du ser. Du får sortera bilder av olika typer av växter och du får berätta hur du tänkt. Vi genomför några olika undersökningar bland annat lägger vi ärtor i vatten och har en egen minikompost för att studera nedbrytning. Du får diskutera med en kompis och tillsammans kommer ni eller klassen fram till en hypotes – en klok gissning. Vi pratar om och dokumenterar vad som händer. Du får titta på filmer om naturen och vi tittar på bilder som beskriver det vi jobbar med. Tillsammans skriver vi texter om det vi lär. Vi sjunger sånger och målar bilder som passar till arbetsområdet. Begrepp som du ska förstå: Rot, stjälk, stam, blomma, blad, frö gren, kvist, krona, livscykel, nedbrytning, kretslopp, hypotes. Det här ska bedömas: Din förmåga att: • Veta vad delarna heter på träd och blommor. • Kunna namnet på några blommor och träd. • Berätta om hur det blir fler växter-livscykeln. • Göra fältstudier. • Sortera växter i olika grupper. • Beskriva enkla samband i naturen-nedbrytning, kretslopp. • Ställa hypoteser.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur blir det fler blommor? Vad är en livscykel och var tar alla löv som trillar ner vägen? Allt hänger ihop och vi lär oss mer om hur det fungerar.

Innehåll

 

 

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att vara ute i naturen och studera blommor och träd. Vi tittar på likheter och skillnader. Vi samlar in frön och tittar på dem. Fröken tar med ätbara frön som du får smaka på. Du får lära dig namnet på rödklöver, rölleka,tall och rönn. Vi dramatiserar blommors livscykel. Du får lära dig om hur växter bildar näring och att varje del av växten har sin speciella uppgift. Du kommer även att få studera en liten bit av naturen i en naturcirkel. Då dokumenterar du vad du ser. Du får sortera bilder av olika typer av växter och du får berätta hur du tänkt. Vi genomför några olika undersökningar bland annat lägger vi ärtor i vatten och har en egen minikompost för att studera nedbrytning. Du får diskutera med en kompis och tillsammans kommer ni eller klassen fram till en hypotes – en klok gissning. Vi pratar om och dokumenterar vad som händer. Du får titta på filmer om naturen och vi tittar på bilder som beskriver det vi jobbar med. Tillsammans skriver vi texter om det vi lär. Vi sjunger sånger och målar bilder som passar till arbetsområdet.

 

Begrepp som du ska förstå:

Rot, stjälk, stam, blomma, blad, frö gren, kvist, krona, livscykel, nedbrytning, kretslopp, hypotes.

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

·         Veta vad delarna heter på träd och blommor.

·         Kunna namnet på några blommor och träd.

·         Berätta om hur det blir fler växter-livscykeln.

·         Göra fältstudier.

·         Sortera växter i olika grupper.

·         Beskriva enkla samband i naturen-nedbrytning, kretslopp.

·         Ställa hypoteser.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: