Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik- skrivregler

Skapad 2019-11-27 21:03 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
För att kunna skriva begripligt behöver vi bl.a. stava orden rätt och skriva med korrekt meningsbyggnad. Grammatik handlar bl.a. om skrivregler, hur man böjer olika ord i en mening, stavningsregler, ordklasser, meningsbyggnad och mycket mer.

Innehåll

 

Mål:

Du ska efter arbetet känna dig säkrare på

- ordklasser som substantiv, adjektiv, verb och adverb och hur man böjer dessa i en mening.

- hur man skriver ord i singular och plural, obestämd och bestämd form. 

- hur man skriver meningar korrekt, så att ordföljden blir rätt.

- stavningsregler och en del undantag.

- skiljetecken (-.,?!"")

Hur arbetar vi: 

- genomgångar och diskussion

- arbetshäften i olika moment

- se på olika filmer om grammatik

- bedöma och ge feedback på kompisens texter.

- två hemuppgifter

- två tester

Bedömning:

Under hela arbetets gång kommer jag bedöma dina kunskaper utifrån

  • hur aktiv du är under lektionen
  • dina skrivuppgifter
  • dina hemläxor
  • dina prov

Matriser

SvA
Grammatik och skrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Meningsbyggnad (uppbyggnad, använda sambandsord, ordföljd)
Jag har svårigheter att använda rätt meningsbyggnad och saknar sambandsord när jag skriver.
Jag använder delvis rätt meningsbyggnad men sällan sambandsord när jag skriver.
Jag använder en enkel men fungerande meningsbyggnad och använder ibland sambandsord när jag skriver.
Jag använder en utvecklad meningsbyggnad och använder ofta sambandsord när jag skriver.
Ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb)
Jag har svårigheter med att förstå de olika ordklasserna och tycker att det är svårt att ta ut dem i en text.
Jag kan delvis förstå de olika ordklasserna men tycker ibland det är svårt att ta ut dem i en text.
Jag är ganska säker på att hitta de olika ordklasserna i en text.
Jag är mycket säker på att hitta de olika ordklasserna i en text och kan förklara vad det är som kännetecknar dem.
Ords böjningsformer (substantiv singular-plural, verb tidstempus, adjektivs komparation))
Jag har svårigheter med att böja orden rätt.
Jag kan delvis böja orden men gör en del fel.
Jag böjer de flesta orden på rätt sätt.
Jag är säker på ordens olika böjningsformer, även de oregelbundna orden. (t ex dålig-sämre-sämst)
Stavningsregler (KortIlång , J-ljudet, Sj-ljudet, Tj-ljudet, Ng-ljudet)
Jag har svårigheter med att stava rätt till ord som har dessa ljud i sig och gör ofta fel.
Jag kan delvis stava rätt till ord som har dessa ljud i sig, men gör en del fel.
Jag kan för det mesta stava rätt till ord som har dessa ljud i sig.
Jag är säker på att stava rätt till ord som har dessa ljud i sig.
Skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck, kommatecken - hur de används i texter)
Jag har svårigheter med att använda skiljetecknen rätt, behöver bli säkrare på t ex vilket tecken som ska användas, när det ska vara punkt mm.
Jag kan delvis använda skiljetecknen rätt, men behöver bli säkrare på t ex vilket tecken som ska användas, när det ska vara punkt mm.
Jag kan för det mesta använda skiljetecknen på rätt sätt.
Jag använder skiljetecknen med säkerhet på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: