Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken: Grovplanering Hälsa och välbefinnande HT19

Skapad 2019-11-27 21:43 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Grovplanering i uppstart av nytt ämne i Årshjulet. Våra utvecklingsområden ska ingå i planeringen av aktuellt ämne. Smedby: Lärmiljöer, Läslyftet- Läsa och berätta, Undervisning. Luna: Samverkan för bästa skola, Läslyftet - Läsa och berätta, Undervisning, Lärmiljö.

Innehåll

Grovplanering Årshjul

 

Ämne: Hälsa och välbefinnande 

Datum: December 2019 

Deltagande pedagoger: Jeanette, Karina, Dorota 

 

 Var befinner vi oss nu?

 Vi har arbetat med hållbar utveckling där vi fick breda ut våra kunskaper kring källsortering, återvinning. Vi arbetade aktivt med barns delaktighet och inflytande utifrån den sociala hållbara utvecklingen. 

 

Vad ska barnen lära sig mer om?

Vi kommer skapa förutsättning till varje barn att få bättre förståelse för den psykiska, fysiska och sociala hälsan: 

 • Vi ska prata om känslor, om rätten till att utrycka dessa och rätten till att vara ifred. 
 • Vi ska prata om kosten, vilan och fysiska aktiviteter som delar av den fysiska hälsan. 
 • Vi ska besöka äldreboende och prata om människor behov av socialt umgänge och gemenskap. 

 

Hur formar och använder vi vår lärmiljö inne och ute och gör den tillgänglig för alla?

Vi ska sätta upp lärande material kring känslor och en spegel för barnen att titta på sin egen mimik. Barnen ska kunna läsa av egna känslor och tolka egna uttryck där. 

Vi kommer skaffa lugna platser på avdelningen där det ska finnas möjlighet till att vara ensam en stund. 

Genom användning av "tallriksmodellen" kommer vi prata om kosten: vad behöver kroppen för att må bra? Vad bygger muskelmassan, vad ger energi och vad är kroppens bränsle? Varför behöver kroppen vatten? 

Vi ska prata om vilan, på vilket sätt kan man vila. Vi ska pröva på barnyoga, avslappningssagor mm. 

Vi ska testa olika fysiska aktiviteter: gympa, dans, cirkelfys, röris

Vi kommer tillverka julkort och armband och besöka äldreboende i närheten av förskolan. Vi ska prata om människors behov att bli sedda och lyssnade på. Människors önskan om att vara en del av en gemenskap och ha ett socialt umgänge. 

 

Hur kommer de digitala verktygen användas?

Vi ska använda de digitala verktygen till att dokumentera våra undervisningstillfällen samt dokumentera barns deltagande i de fysiska aktiviteter och deras utryck för de olika känslor vi ska prata om.

 

Hur gör vi barnen delaktiga och ger dem inflytande?

Barnen ska få berätta om sina erfarenheter, tankar och idéer kring ämnet, vara delaktiga under utforskande kring känslor, skapa presenter till de äldre. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: