Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, koordinatsystem och symmetri

Skapad 2019-11-27 22:34 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att arbeta med linjer, trianglar, fyrhörningar, symmetri och koordinatsystem.

Innehåll

 

 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 • I gemensamma diskussioner och enskilda samtal.
 • I arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma

Kapitel 5 - Geometri, koordinatsystem och symetri
Jag kan använda en linjal och ritar godtagbara geometriska objekt.
.Jag kan känna igen, namnge, beskriva och skilja på spetsvinklig-, rätvinklig- och trubbvinklig triangel.
Jag kan rita och anger punkter i ett koordinatsystem
Jag vet vad som menas med omkrets och area.
Jag kan beräkna omkrets och area.
Jag kan lösa ett geometriskt problem, beskriva tillvägagångssätt, välja godtagbara strategier och metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: