Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnen gör egna QR-koder.

Skapad 2019-11-28 04:45 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
Arbeta med QR-koder som digitalt verktyg.
Förskola
Att arbeta med QR-koder är ett bra sätt när vi vill väcka barnens nyfikenhet på digital teknik! Vad gömmer sig ”bakom” de olika koderna? Nu vill vi utmana barnen vidare, genom att låta dem göra sina egna QR-koder.

Innehåll

Var är vi nu?

Barnen visar en stor nyfikenhet för QR-koder. De är välbekanta med dem, då QR-koder används väldigt flitigt och på många olika sätt på förskolan. Barnen vet hur man med hjälp av lärplattan scannar koderna. 

Vart ska vi?

Vi vill utmana barnen vidare, så att de kan skapa sina egna QR-koder med hjälp av digital teknik. 

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlig­ het att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i för­ skolan för att främja barnens utveckling och lärande”. Lpfö 18 s.9

Vad är nästa steg?

Barnen får välja varsitt klipp på youtube som leder till en barnvisa.  Av dessa klipp, får barnen sedan göra sin egen QR-kod. Av dessa koder gör vi sedan en sångpåse.

 

Hur gick det?

Vi tänkte om. Istället för att låta barnen göra QR-koder av sånger, lät vi dem istället filma varandra när de pratade om miljömärkningar. Varje barn fick sedan, med hjälp av en pedagog lägga upp sitt klipp på youtube och sedan göra en QR-kod av klippet.

Ett barn berättar: -Man gick in på youtube och tryckte på massa knappar. Då kom filmen, sen gjorde vi en kod och skrev ut.

Aktiviteten var självklart svår för barnen, men de har med hjälp, ändå skapat sin egen kod och var stolta över det.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: