Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp FTH 1-2 Idrottshall (Hösten 2019)

Skapad 2019-11-28 07:57 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
Motion och idrott är viktiga komponenter för elevernas välbefinnande. Vi utvecklar barnens motorik och rörelseförmåga. Bortsett från att kroppen arbetar och bygger muskler lär sig barnen hur de ska samarbeta dessutom så utvecklar de sin förmåga att tackla idrottens utmaningar.

Innehåll

Innehåll

 Nuläge:

Årskurs 1 och årskurs 2 har börjat dela på idrottshalls tiderna under fritidstid. Det innebär att eleverna har möjlighet att vistas i idrottshallen två gånger i veckan istället för en gång. I dagsläget är det 41 inskrivna elever i årskurs 1 och 27 inskrivna på årskurs 2:s  fritidshem. Personalen har organiserat så att eleverna har möjlighet att den ena idrottsdagen så utövas en två styrda lekar och den andra dagen innehåller bollspel (just nu är det bordtennis och fotboll).

Koppling till skolundervisning:

Eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse föratt vara fysiskt aktiva.

Syfte

Planera och genomföra olika aktiviteter. 

Mål

Målet för våra elever är att vi alla ska må bra med hjälp av rörelse och god stämning. 

Samarbete i enkla lekar.

Utveckla elevernas motorik.

Uppgifter

 • Beskrivning av arbetsgång

 • Dokumentation(beskriv dokumentationsform, t.ex bild, film eller anteckningar för respektive aktivitet)

 • Didaktiska val, de fyra rutornas positioner

 • Så här ger vi positiv förstärkning till eleverna

 • Checklista( t.ex material, vem ansvarar för vad)

 • Personalens utvärdering

 • Personalens analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: