Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal, koordinatsystem, proportionalitet åk 5 19/20

Skapad 2019-11-28 08:29 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att lära dig mer om negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Begrepp
Begreppen: positiva tal, negativa tal, origo, proportionella samband, koordinater, koordinatsystem, graf, proportionalitet, y-axel och x-axel
Kan inte begreppen
Kan med stöd använda några av begreppen.
Kan använda några av begreppen,
Kan använda begreppen.
Negativa tal
Jämföra negativa tal
Kan inte jämföra negativa tal.
Kan med stöd jämföra negativa tal.
Kan jämföra negativa tal.
Koordinatsystem
Ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem som består av en vågrät x-axel och en lodrät y-axel
Kan inte ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Kan med stöd ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Kan ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Koordinatsystem
Ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem där axlar även har .negativa tal
Kan inte ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Kan med stöd ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Kan ange och sätta ut punkter i ett koordinatsystem.
Proportionalitet
Proportionella samband: Förstå att det alltid är samma förhållanden mellan t.ex. vikt och pris. Ex. 1 hg godis kostar 6 kr då kostar 2 hg 12 kr.
Förstår inte det proportionella sambandet mellan ex. vikt och pris.
Förstår med stöd det proportionella sambandet mellan ex. vikt och pris.
Förstår det proportionella sambandet mellan ex. vikt och pris.
Proportionalitet
Proportionalitet som graf. Där du i ett diagram kan läsa av t.ex. priset på godis proportionellt till vikten.
Kan inte läsa av proportionalitet som graf.
Kan med stöd läsa av proportionalitet som graf.
Kan läsa av proportionalitet som graf.
Proportionalitet
Undersöka samband
Kan inte läsa av olika tabeller och se om de visar ett proportionellt samband.
Kan med stöd läsa av olika tabeller och se om de visar ett proportionellt samband.
Kan läsa av olika tabeller och se om de visar ett proportionellt samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: