Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2019-11-28 08:46 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Vad vet du om samernas historia, kultur och religion? Hur lever samerna i Sverige idag? Lär dig mer om nåjden, kåtor och jojken.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer norra Europas urfolk, samerna. Vi kommer att lära oss mer om hur de levde då och hur de lever nu, om deras kultur, språk och religion. 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att gå igenom de fem minoritetsspråken i Sverige och prata om vilka de är.
 • Vi kommer att titta på olika korta filmer om samernas historia, kultur och religion, bland annat ”Ett år med samer och renar” och ”100 ord för snö”. Filmerna tar även upp samernas situation som minoritetsgrupp i Sverige.
 • Du kommer att få reflektera över och tänka på hur samerna levde förr och hur de lever idag. Vi kommer även att diskutera i mindre grupper och i helklass.
 • Du kommer få svara på frågor om texterna vi läst.
 • Vi kommer att läsa olika texter om samernas historia, kultur och religion och diskutera texterna.

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 • Läraren kommer även titta på hur du använder ämnestypiska ord när du pratar och skriver.
 • Du kommer att få skriva en text där du ska uttrycka din åsikt och använda underbyggda argument. Du kommer få stöd genom att klassen tillsammans skriver upp argument för och emot som du kan använda dig av.
 • Du kommer att få ett läxförhör där du visar vad du vet om samerna och där du visar att du kan de fem minoritetsspråken.
 • Läraren kommer att titta på hur aktiv du är i gruppdiskussioner och om du använder dina kunskaper om samerna när vi diskuterar.

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Samer

Eleven kan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Du kan berätta något om hur samerna levde förr och nu.
Du kan berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
berätta om samisk religion.
Du kan berätta om några grundläggande drag i samisk religion.
Du kan berätta om flera grundläggande drag i samisk religion.
Du kan berätta utförligt om samisk religion.
förstå och använda ämnestypiska ord och begrepp
Du kan förstå och använda några ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda flera ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda många ämnestypiska ord och begrepp.
berätta om Sveriges fem minoritetsspråk
Du kan nämna något av språken.
Du kan nämna flera av språken.
Du kan nämna alla fem språk.
delta i diskussioner om samerna och säga din åsikt
Du kan delta i diskussioner och kan säga din åsikt.
Du kan delta i diskussioner, säga din åsikt och använda något underbyggt argument för att förklara varför du tycker så.
Du kan delta i diskussioner och säga vad du tycker. När du resonerar använder du underbyggda argument för att förklara varför du tycker så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: