Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Brandkår

Skapad 2019-11-28 10:04 i Gräfsnäs förskola Alingsås
Förskola
Gräfsnäs förskola avd Tåget. Tema Brandkår.

Innehåll

 

Nuläge 

Barnen visar stort intresse för brandmans yrket. 

 

Syfte
Arbeta med språkutveckling genom brandkårstemat och även utveckla barnens rollek. Få en inblick hur vi ska agera vid en brand och hur brandmännen jobbar.

Mål

       Barnen ska känna till:

 • Vad som kan orsaka brand
 • Hur man upptäcker att det brinner
 • Vad man ska göra om det brinner
 • Hur räddningstjänsten arbetar
 • Lära sig 112 och sin egen adress
 • Känna till förskolans uppsamlingsplats på gården, och ha brandövning
 • Vi vill också utveckla barnens rollek och språkutveckling. 
 • Göra barnen nyfikna på bokstäver/ord.

 

Genomförande 

Iordningställa ett av rummen till ett brandstation.

Lånar hem fler böcker som handlar om detta ämne.

Vi arbetar kring boken Ellie och Jonas, en bok från Räddningstjänsten som handlar om brand på en förskola, och hur man går tillväga när det brinner.

Vi har brandövning och lär oss var förskolans uppsamlingsplats finns.

Använder oss av digitala verktyg och diskussioner med barnen. 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Genom foton och egna anteckningar.

 

Utvärdering

Genom diskussion och reflektion i arbetslaget. Tillsammans med barnen återkopplar vi genom att se på foton och diskuterar det vi har gjort och upplevt.

Ansvar
Arbetslaget gemensamt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: