Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritid och friskvårdsverksamheter Bf18 V 49-7

Skapad 2019-11-28 10:35 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och friskvårdsverksamheter
I detta område kommer vi att fokusera på drift och underhåll utav fritid och friskvårdsanläggningar

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Drift och underhåll av fritid och friskvårdsanläggningar 

Varför?

Vi kommer att lära oss mer om Centralt innehåll:  "Vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift och underhåll av fritid och friskvårdsanläggningar"

Hur?

I denna kurs värderas muntlig  och skriftlig kunskap lika högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på båda sätt. 

Under perioden kommer du att: 

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet 

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner 

- Muntlig redovisning där vi delger varandra fakta kring berört område 

- Studiebesök  

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Enskilt arbete 

 

 

Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv  samt dina egna känslor och tankar.

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter men även forskning tas hänsyn till. 

Uppgifter

  • Sid 101 jimmy borta

  • Uppgift: sid 94-99 Drift och underhåll Lundbybadet

  • Studiebesök Lundbybadet

  • Din närmiljö

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: