Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8- Mon premier amour v 49-51

Skapad 2019-11-28 11:06 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
I kapitel 2 kommer vi att läsa texter som handlar om kärlek. EN hel del nya verb dyker också upp!

Innehåll

Jeudi le 29 novembre                              Introduction Je t’aime 2A

                                                                 Écrire; Café Chez nous

                                                                 Coup d’envoi p 50

                                                                 PP phrases

                                                                 Texte chapitre 2a ensemble

                                                                 Exercises (verbe pouvoir)

                                                                                                                                 

Mardi le 3 décembre                               Exercises 2A

                                                                Demonstrativa pronomen

                                                                Quelqu’un m’a dit (Carla Bruni)

                                                                Fenêtre ouverte p 34-35

                                                                

Devoirs: les phrases https://quizlet.com/459026742/phrases-pour-mon-premier-amour-flash-cards/ et le verbe pouvoir

 

Jeudi le 5 décembre                                 Contrôle; phrases et le verbe pouvoir

                                                                 Chapitre 2B, tala om bilder p 36- 37

                                                                 Närläsning av text, PP intro

                                                                 Exercises 2B

                                                                

Mardi le 10 décembre                              Adjektivens böjning

                                                                 Exercises 2B

                                                                 Vouloir och finir

                                                                 Devoirs: Arbetsblad verb                        

 

Jeudi le 12 décembre                               Lämna in läxa

                                                                 2C Mon premier amour

                                                                 Hörförståelse

                                                                 La plage p 43, prata om vad du gillar

 

Mardi le 17 décembre                             Ordningstal och pronomen som direkt objekt

                                                                Joyeux Noël!

Matriser

M2
Moderna Språk åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: