Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - Kap 5

Skapad 2019-11-28 11:11 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer vi fortsätta på våra tidigare kunskaper om klockan, tidsskillnad och almanackan.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Klockan och Almanackan

Centrala innehållet:

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Mål för kapitlet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • hur du avläser och skriver datum
 • att jämföra, uppskatta och mäta tid
 • att omvandla tidsenheter
 • hur du avläser och skriver klockslag
 • att beräkna tidsskillnad

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma startuppgifter och genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken med en planering.
 • Vi kommer att arbeta med iPad, bingel, Quizlet och Kahoot.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar, samt spela spel som är kopplade till området.
 • Vi kommer att arbeta med matematiska begreppen: Kvartal, år, dygn, vecka, månad, skottår, timme, halvtimme, kvart, minut, sekund, tidsenhet, tidsskillnad, datum.

Begrepp

Kvartal, år, dygn, vecka, månad, skottår, timme, halvtimme, kvart, minut, sekund, tidsenhet, tidsskillnad, datum.

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Eleverna får resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till kapitlet finns ett test, där eleverna ska visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.

 

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A - kap 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Enheter
uppg. 1
Du kan välja rätt enhet på någon uppgift
Du kan välja rätt enhet på flera uppgifter
Datum
uppg. 2
Du kan skriva datumet på din födelsedag på minst ett korrekt sätt
Du kan skriva datumet på din födelsedag på tre korrekta sätt
Begrepp
uppg. 3
Du kan matcha ihop 4 av 7 begrepp
Du kan matcha ihop 6 av 7 begrepp
Du kan matcha ihop alla begreppen.
Skottår
uppg. 4
Du kan till viss del förklara vad ett skottår är.
Du kan förklara vad ett skottår är.
Klockslag
uppg. 5, 6
Du kan skriva klockslagen på tre olika sätt i en av uppgifterna.
Du kan skriva klockslagen på tre olika sätt i en av uppgifterna. Du kan även säga vad klockan var för 35 min sen eller hur mycket klockan är om en kvart.
Tidsskillnad
uppg. 7,8
Du använder en lämplig metod och du kan räkna ut tidsskillnaden på den ena uppgiften.
Du använder en lämplig metod och du kan räkna ut tidsskillnaden på båda uppgifterna.
Du använder en lämplig metod och du kan räkna ut tidsskillnaden på båda uppgifterna, men även svaret på uppgift 8.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: