Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande 2019

Skapad 2019-11-28 11:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med muntlig framställning inför det muntliga NP i åk 9.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer vi att träna och känna oss säkra på att presentera en text, leda en diskussion och samtala utifrån lästa texter och dess huvudsakliga tema.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Eleven skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • använda sig av språkliga strategier.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Presentera ett ämne för andra på ett engagerat och intresseväckande sätt
 • Leda en diskussion
 • Sammanfatta det viktigaste i diskussionen
 • Samtala med andra om olika ämnen

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Bedömning:

 • Att formulera sig och kommunicera i tal dvs. den muntliga förmågan kommer att bedömas. Denna visar du genom att planera, förbereda och genomföra en muntlig presentation. I din presentation bedöms hur väl du formulerar dig, hur väl du leder en presentation utifrån ett givet tema och diskussionsfråga samt hur väl du diskuterar, deltar och för fram egna och andras åsikter i egna och andras diskussioner. Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Hur man kan presentera ett ämne för andra
 • Hur man sammanfattar en text
 • Hur man resonerar och framför sin åsikt utifrån textens tema och diskussionsfråga. 
 • Hur man leder en diskussion, deltar och för fram andras och egna synpunkter i samtalet.  

 Matriser

SvA
Muntlig presentation och Samtal

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du behöver träna mera på att sammanfatta texten. Du läser upp frågeställningen och ger ordet vidare.
Du kan med stöd från läraren sammanfatta texten och presenterar din åsikt om texten. Du läser upp frågeställningen och ger ordet vidare.
Du sammanfattar texten och framför med tydlighet dina åsikter samt förklarar varför du tycker som du gör. Du läser upp frågeställningen och ger ordet vidare.
Kommunikation
Du visar att du till viss del anpassar dig till mottagarna genom att då och då titta upp. Ditt tal är oftast tydligt och du visar ett visst engagemang. Du använder vid behov fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du visar att du anpassar dig till mottagarna genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du använder vid behov fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd .
Du ser det som en självklarhet att anpassa din text till mottagarna genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt. Du använder vid behov fungerande strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Språk
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna. Du behöver träna mer på att formulera meningar och visa en större säkerhet.
Du använder ett fungerande språk för ämnet och mottagarna där du med en kombination av vardagsspråk och skolspråk gör dig förstådd under presentationen.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna där du med en kombination av vardagsspråk och skolspråk gör dig förstådd under presentationen.

Delta i diskussionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd i att fördela ordet mellan deltagarna.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda argument.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har underbygger argument ex. med stöd från texten eller exempel.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.

Leda diskussionen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Du behöver stöd att leda diskussionen framåt och att fördela ordet. Du avslutar diskussionen inom tiden gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och återför diskussionen till ämnet vid behov. Du avslutar diskussionen inom tiden och gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och återför diskussionen till ämnet vid behov. Du avslutar diskussionen inom tiden och gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: