Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-11-28 11:16 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 3 Matematik
Singma matematik läromedel lär dig allt du behöver och det tillsammans med dina kamrater. Du kommer att jobba mycket i grupp eller i par och samtala och diskutera matematik med fokus på problemlösning. Ge aldrig upp!

Innehåll

Syfte

 • Syftet med undervisningen är att eleverna ska få en kunskap om att matematik används inom många områden och på olika sätt som man behöver i vardagen. 

Lärandemål

Talområde 0-1000. Eleverna  kommer att jobba med addition och subtraktion i området 0-1000. Du kommer att jobba med uppställningar                                    med och utan växling och repetera positioner för ental, tiotal och hundratal. 

Pengar.  Eleverna kommer att lära dig vilka pengar vi har i Sverige och vad de heter, hur man räknar och växlar pengar, jämföra och förstå                 värdet av mynt och sedlar. 

Geometri. Eleverna arbetar med tredimensionella geometriska former och lär sig känna igen, namnge och beskriva formerna klot, kub,                          rätblock, cylinder, kon, pyramid och prisma. 

Massa.    Eleverna introduceras till enheten gram och kilogram. Kapitlet innehåller flera praktiska moment där eleverna får öva på att                            uppskatta, mäta och resonera om massa. 

Tid.   Fokus på analoga klockor och tiden kvart i/över och 5-minuters intervall. Eleverna ska också öva på att beräkna tid och räkna ut hur             mycket klockan är om 30 minuter osv. 

Statistik. Eleverna tränar på att läsa av tabeller och diagram, se proportionella samband där en symbol kan representera antalet två.                          Eleverna ska öva på att göra egna tabeller och diagram. 

Undervisning

 • Du kommer att jobba i helklass, i par och enskilt. 
 • Du kommer att träna på att prata matematik och använda olika begrepp. 
 • Du kommer att öva på att förklara hur du tänker för att lösa uppgifter i par och i helklass. 

 Bedömning

 • Bedömning genom kunskapsloggen efter varje kapitel i boken. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: