Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi- pengar, pengar, pengar

Skapad 2019-11-28 11:34 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Pengarnas ursprung ligger dolt i det förflutna men pengar nämns i alla fall för första gången i skrift i Mesopotamien 2500 år f. Kr i våra dagars Irak.  Enligt gamla lertavlor med kilskrift var rent silver det första standardiserade betalningsmedlet. Metallen var formad som stänger som klipptes av och vägdes när en affär skulle genomföras. Allt tyder på att man införde silvret av rent praktiska skäl. Världens första sedlar kom till mer av nöd än av lust. 900-talets kinesiska mynt var stora, tunga och hade mycket enkla inskriptioner som lätt kunde förfalskas. De var dessutom gjorda av billig metall som koppar eller järn och saknade omsmältningsvärde. Mynten var verkligen till besvär för kineserna som på olika sätt försökte hantera de otympliga metallskivorna. Ett populärt tillvägagångssätt var att deponera mynten hos en köpman som skrev ut en garantisedel på myntens värde. De nya pengasedlarna, som med dåtidens utrustning var betydligt svårare att förfalska än järnmynten, blev snart en stor succé.

Innehåll

De stora frågorna är: 

 

  • Varför är pengar så viktiga? 

  • Vad är skatter och vad används de till? 

  • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet och vad visar det? 

  • Vilka kan orsakerna till och konsekvenserna av en familjs ekonomiska förutsättningar vara och hur kan de förändras? 

  • Vad påverkar priset på en vara? 

  • Hur kan konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?  

 

 

Förmågor du kommer att få träna på under arbetsområdet är: 

 

Analysförmågan:Dukan beskriva samband med hjälp av det ekonomiska kretsloppet. Dukan ocksåbeskriva samband mellan arbete, inkomst, konsumtion, miljöpåverkan och skatt samt mellan skatt och välfärd. Du kan beskriva samband mellanarbetslöshet, lägre inkomst och mindre konsumtion samt samband mellan sjukdom/ arbetslöshet och behov av ekonomiskt stöd från samhället.  

 

Kommunikativa förmågan:När visamtalarochdiskuterari klassen ska du visa att du kanställa frågorochframföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om ekonomi i samhället. 

 

Begreppsförmågan:Du ska visa att du kananvändaaktuellabegreppnär du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med ekonomi att göra.  

 

 

 

Hur ska vi arbeta?  

  • Du kommer att få ta del av fakta från t ex samhällskunskaps-   boken, filmer och föreläsningar. 

  • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass. 

  • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer.   

  • Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av din lärare   

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: