Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kotten, Pedagogisk planering, ” Berättande och dramatisering utifrån böcker och sånger”.

Skapad 2019-11-28 12:48 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 18.

 

 

 

VARFÖR?

 

För att barnen ska få en bredare upplevelse och bättre språkförståelse av innehållet i sångerna. Barnen har tidigare visat intresse för dramatisering.

 

VAD?

 

Undervisning om texters betydelse. Barnens fokus riktas mot orden i några barnsånger.

 

HUR?

 

Vi kommer att dramatisera olika barnsånger. Vi kommer tex. att läsa ” I ett hus vid skogens slut” och ” Bockarna Bruse” med hjälp av bilderbok, visa konkret med hjälp av figurer och rekvisita. Då kommer barnen att få erfarenhet av hur hus, tomte hare,troll,bockar m.m. ser ut konkret. Vi kommer även att sjunga sångerna som hänger ihop med rekvisitan vi har använt oss av.

Månulvarna i temaboken är väldigt förtjusta i sång och musik och Månulvsfigurerna kommer att finnas med i undervisningarna.

Vi kommer att arbeta både i helgrupp och i mindre grupper.

 

Hur ska det dokumenteras?

 

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: