Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 8G2 HT19 - Algebra

Skapad 2019-11-28 14:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Inom detta moment kommer du att lära dig mer om hur vi använder symboler/bokstäver för att tolka vardagliga situationer och lösa olika typer av problem. Du kommer också lära dig mer om mönster, uttryck och ekvationer.

Innehåll

Konkretiserade mål

Algebra

Följande ska ni kunna när vi är färdiga med momentet:

Problemlösning med olika metoder (i detta moment kommer vi att fokusera extra på problemlösning med hjälp av ekvationer) samt kunna redovisa era lösningar muntligt och skriftligt (problemlösning och kommunikation) Samt föra matematiska resonemang.

 

Följande metoder ska du kunna:

Beskriva och utveckla enkla mönster och talföljder med både text och bild.

Använda formler för att tolka och beskriva talföljder och mönster

Skapa(skriva) och förenkla både numeriska och algebraiska uttryck

Använda parenteser i olika sammanhang, där du t.ex. kan multiplicera uttryck med parenteser samt förenkla numeriska och algebraiska uttryck med parenteser.

Lösa ekvationer

 

Du ska också kunna förklara(förstå), ge exempel på och tillämpa följande begrepp:

Algebra

Mönster

Aritmetiska och geometriska talföljder

Formel

Numeriska och algebraiska uttryck

Förenkla

Variabel

Obekant

Ekvation

Likhet, likhetstecken, högerled och vänsterled

Prövning

 

Se mer i planeringen på google classroom

 

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matte åk 7-9 Algebra åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrep Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikation
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: