Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2019-11-28 14:12 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under det här arbetsområdet ska vi arbeta med deckare. Vi kommer att titta närmare på deckaren som genre och genomföra olika uppgifter knutna till deckargenren.

Innehåll

Deckare

 

Arbetssätt

-Genomgångar

-Gruppuppgifter/-diskussioner

-Enskilt arbete

-Läsning

 

Uppgifter

 1. Skriva en bokrecension

 2. Delta i ett textsamtal

 

Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.Detta kommer att bedömas (Kunskapskrav)

 

E

C

A

Bokrecension - enkel

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. 

Bokrecension - utvecklad

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Textsamtal

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar demBedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • En bokrecension, antingen enkel eller utvecklad.

 • Ett textsamtal baserat på ett textutdrag ur Sjöwall/ Wahlöös deckare Mannen på balkongen.Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

 • Skriva en bokrecension
  Alt 1: Läsa och sammanfatta en skönlitterär bok.

  Alt 2: Läsa och sammanfatta en skönlitterär bok och resonera om bokens budskap samt hur boken påverkats av dels författaren, dels den tid och det kulturella sammanhang som den har tillkommit i.

 • Delta i textsamtal
  Läsa ett textutdrag och muntligt resonera och presentera tankar om texten, samt delta i en diskussion med diskussionsfrågor som bas. Lektionsplanering

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

48

Intro deckare

genomgång + läsning

Läsa deckarnovell + svara på frågor

Läsa deckare

Börja skriva bokrecension 

(+ tid för läsning)

49

Läsa utdrag ur deckare och förbereda textsamtal

(+ tid för läsning)

Textsamtal

+

Skriva bokrecension

(+ tid för läsning)

(Vikarie)


Skriva bokrecension

(+ tid för läsning)

Textsamtal

+

Skriva bokrecension

(+ tid för läsning)

50

Skriva bokrecension

Skriva bokrecension

   

51

   

Julavslutning

Lov
Matriser

Sv SvA
Deckare

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Enkel bokrecension: -sammanfatta -resonera kring bokens språk -ge omdöme
Du behöver träna mer på att skriva en bokrecension. T ex behöver du vara utförligare i din sammanfattning eller anpassa dig mer till språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en godkänd bokrecension.
Du har skrivit en mer än godkänd bokrecension.
Aspekt 2
Utvecklad bokrecension: -koppla boken till sig själv eller andra företeelser i världen -resonera kring bokens budskap -resonera kring påverkansfaktorer (författaren, tid och kulturellt sammanhang)
Du behöver träna mer på att skriva en bokrecension. T ex behöver du vara utförligare i dina resonemang eller anpassa dig mer till språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en godkänd bokrecension.
Du har skrivit en mer än godkänd bokrecension.
Aspekt 3
Delta i textsamtal: -resonera kring text med hjälp av frågor -presentera åsikter om text -delta i diskussion
Du behöver träna mer på att delta i textsamtal. T ex behöver du vara utförligare i dina resonemang och/eller tydligare underbygga dina argument.
Du har deltagit i textsamtalet på ett godkänt sätt.
Du har deltagit i textsamtalet på ett mer än godkänt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: