👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens roll i skolan åk 1

Skapad 2019-11-28 14:21 i Centralskolan Kristianstad
Ett arbetsområde som behandlar kristendomens roll i skolan och på hemorten. Kristna traditioner och vanliga jultraditioner behandlas.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vad är kristendomen? Varför har vi religioner? I december firar vi advent, lucia och jul. Vad har de med kristendomen att göra och varför äter vi pepparkakor och lussekatter?

Innehåll

Lärandemål

 • Förmågor som tala, lyssna, läsa, skriva och rita

 • Du ska känna till vilka olika religioner du har i din klass.
 • Du ska fått lära dig mer om kristendomen i Sverige och hur den påverkat skolan.
 • Du får lära dig om några kristna högtider och dess symboler.
 • Du ska få lyssna på några berättelser ur bibeln.
 • Du ska få göra julpyssla, sjunga någon psalm och lyssna några berättelser om julen.

Viktiga begrepp

Undervisning

 • Ta reda på vilka olika religioner som finns i klassen och om det finns det fler än så?
 • Prata om kristendomen i Sverige.
 • Skolan och kristendomen hur hänger det ihop?
 • Kristna högtider i december och dess symboler.
 • Berättelser från bibeln
 • Jul- berättelser och pyssel.

Bedömning

 • Du kan vilka religioner som finns i klassen.
 • Du kan berätta lite om kristendomen; vart man går för att be, vad boken heter där det står om kristendomen och vilken symbol som kristendomen har.
 • Du kan berätta varför vi firar jul.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3