Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjön och världens vatten

Skapad 2019-11-28 14:55 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 5 Kemi Geografi Biologi
Vi ska ta reda på: •Var finns Sveriges och världens vatten? •Vad använder människor vatten till? Vad finns det för miljöproblem? •Vad menas med vattnets kretslopp och hur fungerar det?

Innehåll

Vi ska ta reda på:

 • Var finns Sveriges och världens vatten?
 • Vad använder människor vatten till? Vilka problem finns det? Hur löser man miljöproblem?
 • Vad menas med vattnets kretslopp och hur fungerar det?

Vi ska titta på film, läsa/skriva texter och redovisa för varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ke Ge
Vatten

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Begrepp
Du känner till de flesta av begreppen: ekosystem, sötvatten, saltvatten, bräckt vatten ,näringskedja, grundvatten, avdunstning, kondensation, art, organism, vattnets kretslopp, hållbar utveckling, övergödning, förorening.
Du känner till samt kan använda dig utav de flesta av begreppen i dina resonemang: ekosystem, sötvatten, saltvatten, bräckt vatten ,näringskedja, grundvatten, avdunstning, kondensation, art, organism, vattnets kretslopp, hållbar utveckling, övergödning, förorening.
Du känner till samt resonerar på ett utvecklat sätt kring begreppen: ekosystem, sötvatten, saltvatten, bräckt vatten ,näringskedja, grundvatten, avdunstning, kondensation, art, organism, vattnets kretslopp, hållbar utveckling, markvatten.
Vad används vatten till och hur gör vi för att vara rädda om det
 • Ge  E 6
Du ger ett exempel på vad vatten används till. Du ger exempel på miljöproblem med vatten och hur man förhindrar det.
Du ger två exempel på vad vatten används till. Du ger exempel på miljöproblem med vatten, vad det leder till, och hur man förhindrar det.
Du ger flera exempel på vad vatten används till. Du ger exempel på varför det blir miljöproblem med vatten och vad det leder till. Du förklarar hur man förhindrar det och vilka svårigheter som kan finnas med det.
Vattnets kretslopp och egenskaper
 • Ke  E 6
Du förklarar vattnets kretslopp med hjälp av en färdig bild. Du ger också ett exempel på en egenskap hos vatten.
Du förklarar vattnets kretslopp utförligt med en färdig bild. Du ger också flera exempel på egenskaper hos vatten.
Du förklarar vattnets kretslopp lite mer utförligt med en egen bild. Du ger också flera exempel på egenskaper hos vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: