👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion

Skapad 2019-11-28 15:37 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Eleverna får ta del av de tre världsreligionerna på ett roligt och lustfyllt sätt genom att klassen får ett brev från ett barn som utövar aktuell religion. Utifrån brevet arbetar vi sedan vidare för att hämta kunskap.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

- Diskussion

- Skrivande 

- Gemensam läsning

- Power Point

- Tankekarta

Grovplanering

v. 49

Lektion 1 Introduktion religion med hjälp av brev och Power Point. 

Lektion 2 Judendomen. 

v. 50

Lektion 1 Kristendomen.

Lektion 2 Islam. 

v. 51

Lektion 1 Kahoot. 

IKT och medier

- Kahoot

- Power Point

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3

Matriser

SO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • SO  1-3
Du kan inte benämna någon av de tre världsreligionerna samt namnet på den religiösa byggnaden som tillhör.
Du kan namnen på två av de tre världsreligionerna samt koppla samman dessa till rätt religiös byggnad.
Du kan namnen på samtliga tre världsreligioner samt koppla samman dessa med rätt religiösa byggnad.
Aspekt 2
Aspekt 3

SO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

SO
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Aspekt 1