Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kroppen

Skapad 2019-11-28 16:06 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Under 4-5 veckor ska du få kunskap om hur man kan teckna en kropp med rätt proportioner. Vi kommer göra gemensamma teckningsövningar och analysera konst av Edgar Degas. Som slutprodukt ska du få teckna en kropp i rörelse.

Innehåll

Detta ska du lära:

 • att tillämpa dig kunskaper om kroppens proportioner.
 • teckning i blyerts.
 • grunder i bildanalys.

 

Detta ska vi göra:

 • genomgång om kroppens proportioner.
 • titta på film.
 • öva på att teckna en kropp med rätt proportioner.
 • få kunskap om konstnären Edgar Degas och impressionismen.
 • analysera konstverk av Degas.
 • genomgång på hur man kan teckna en kropp i rörelse.
 • skapa en bild av en kropp, fryst i en rörelse.

 

Detta blir du bedömd på:

 

Ditt personliga uttryck, budskap i den färdiga bilden.
Hur du arbetar med tekniker i teckning.
Hur du sätter ihop en bild med rätt proportioner av kroppen och kombinerar kroppsdelarna.
Hur du utvecklar ditt bildarbete och bidrar med egna idéer.
Hur du arbetar och för ditt arbete framåt, självständigt.
Hur du bedömer dig själv på slutet.

 

Hur du kan föra resonemang kring ett känt konstverk och koppla konstverket till dig själv och egna erfarenheter eller andra företeelser i omvärlden.

 

Matriser

Bl
kunskapskrav bild åk 4-6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Extra insats krävs
E
C
A
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du skapar enkla bilder men budskapet i bilderna går inte riktigt fram
Du berättar med bilder som delvis visar dina idéer och ditt budskap på ett enkelt sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat och utvecklat sätt.
Du berättar med bilder som visar dina idéer och ditt budskap på ett varierat, idérikt och välutvecklat sätt.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du visar ovana att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som oftast fungerar när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder.
ARBETSSÄTT
arbetsprocessen från förarbete till färdig bild.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer inte riktigt igång med uppgiften.
Du arbetar enligt instruktioner med hjälp av handledning.
Du arbetar självständigt enligt instruktioner och bearbetar dina bilder.
Du utvecklar dina egna idéer och väljer handlingssätt som leder framåt.
KOMPONERA
bildkomposition.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du behöver mycket hjälp med att sätta ihop bilder och göra placeringar på bildytan.
Du kan sätta ihop linjer, färger, och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder. du kan skapa bilder med olika djup.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder. du kan skapa bilder med olika djup och överskärningar.
IDÉSKAPANDE
våga prova egna idéer och använda inspiration.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du provar sällan nya sätt att skapa med färg, form, komposition eller material.
Du använder mest andras idéer och återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du kan utveckla egna idéer och återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat och varierat sätt.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden och återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett väl utvecklat, varierat och idérikt sätt.
PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du är aldrig eller sällan med på redovisningar och när du är det har du inte anpassat dig till situationen.
Du redovisar dina arbeten och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhanget, på ett ganska bra sätt.
Du redovisar dina arbeten och anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhanget, på ett bra sätt.
Du redovisar dina arbeten och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhanget, på ett mycket bra sätt.
UTVÄRDERA
Självskattning.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du har svårt att berätta vad du har gjort utan hjälp.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete till viss del.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett utvecklat sätt.
Du förklarar dina val och utvärderar ditt arbete på ett utvecklat sätt.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du gör enkla beskrivningar, men har svårt att tolka bilder från förr och nu.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett enkelt sätt.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett utvecklat sätt.
Du beskriver, tolkar och förklarar varför en viss bild används på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: