👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Näringskedjor

Skapad 2019-11-28 16:10 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Eleverna får lära sig om vilka djur som äter vem i naturen på ett praktiskt och inspirerande sätt!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

*Skriva

*Skapa 

*Gemensamt läsande

Grovplanering

V.50. Lektion 1- Stencil om näringskedja
V.51. Lektion 2- Skapande av näringskedja

IKT och medier

Power Point

Så här används mallen

Nedan klickar du på Lägg till->Läroplan och markerar de förmågor och det centrala innehåll som ligger till grund för arbetsområdet.

Matrisen nedan består för F-3 av tre nivåer: "Du behöver öva på, Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper. För åk 4-6 består matrisen av fyra nivåer: "Du behöver öva på, "Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper (x2)". I årskurserna 6-9 ändras nivåerna till betygen "Du behöver på, E,C och A."

Under aspekterna väljer du vad som ska bedömas, t.ex läsförståelse. Sedan gör du koppling till närmsta kunskapskrav på knappen "koppla".

Matriserna i årskurserna 1-2 och 4-5 ska vara nedbrutna från kunskapskraven i åk 3 respektive åk 6. I matriser för årskurs 3 och 6 anges kunskapskravet för årskursen.

Allt eftersom elevernas kunskaper dokumenteras trycker du på knappen publicera så att kunskaperna blir synliga för elev och vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3

Matriser

NO
Sjöviksskolans mall 1-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
 • NO  1-3
Du kan inte göra en enkel näringskedja.
Du kan göra en enkel näringskedja.
Du kan göra två näringskedjor.
Aspekt 2
Aspekt 3

NO
Sjöviksskolans mall 6-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1

NO
Sjöviksskolans mall 4-5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Aspekt 1