Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helkursmatris Biologi 1 - 2019/2020

Skapad 2019-11-28 16:32 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Här kan du se alla dina samlade resultat för kursen Biologi 1.

Uppgifter

  • Laborationsrapport - Rottillväxt

Matriser

Bio
Helkursmatris Bi

F
E-nivå
=>
C-nivå
=>
A-nivå
BEGREPP
Modeller och teorier
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för översiktligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för översiktligt, utifrån något exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt, utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt och nyanserat. Begrepp används med säkerhet och du kan generalisera kring biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt och nyanserat utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
E/C-prov, Cellen
Genetikprov
Evolutionsprov
Komplettering - Evolution
Osmoslaboration
Laboration - Rottillväxt
Ekologiprov
Advent Calendar
Redovisning 2
Redovisning 3
ANALYS
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med nyanserade omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
E/C-prov, Cellen
Genetikprov
Evolutionsprov
Kompletteringsprov - Evolution
Osmoslaboration
Laboration - Rottillväxt
Ekologiprov
Advent Calendar
Redovisning 2
Redovisning 3
VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Du formulerar enkla egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, i samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar komplexa egna frågor och relevanta hypoteser med säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med nyanserade omdömen, vid behov föreslår du förändringar.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kursprov
Osmoslaboration
Laboration - Rottillväxt
Laboration 3
Redovisning 1
Redovisning 2
Redovisning 3
INDIVID OCH SAMHÄLLE
Du redogör översiktligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med enkla argument.
Du redogör utförligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med välgrundade argument.
Du redogör utförligt och nyanserat för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av flera tänkbara ställningstagande, och motiverar med välgrundade och nyanserade argument. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Prov 1
Prov 2
Genetikfrågan på evolutionsprovet
Kursprov
Laboration - Rottillväxt
Ekologiprov
Laboration 3
Advent Calendar
Redovisning 2
Redovisning 3
KOMMUNIKATION
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och du anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med säkerhet och du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Prov 1
Prov 2
Prov 3
Kompletteringsprov - Evolution
Osmoslaboration
Laboration - Rottillväxt
Laboration 3
Advent Calendar
Redovisning 2
Redovisning 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: