Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnena i maten

Skapad 2019-11-28 16:33 i Sånnaskolan Kristianstad
Livets kemi - om fetter, kolhydrater och proteiner.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad finns det i godis? Vad händer om du äter för mycket socker? Varför tjatas det om att det är så nyttigt att äta fisk? Dessa frågor (och fler!) får du svar på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • fotosyntes och cellandning
 • kolhydraters kemiska sammansättning och egenskaper
 • olika typer av kolhydrater - sockerarter, stärkelse och cellulosa
 • fetters kemiska sammansättning och egenskaper
 • mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 • proteiners kemiska sammansättning och egenskaper
 • aminosyror
 • vitaminer och mineralämnen
 • frågor kring hälsa och sjukdomar

Du kommer att få arbeta med:

 • att läsa texter
 • svara på frågor
 • skriva texter
 • genomgångar
 • gruppdiskussioner 
 • filmer
 • laborationer

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Prov "näringsämnena i maten" matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
11. Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du kan föra enkla resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten.
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: