Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2019-11-28 22:17 i Runborg Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer att arbeta med att utveckla barnens språk och förståelse genom att läsa böcker, prata om bilder, benämna saker i vår omgivning, prata med barnen om sakerna vi gör. Vi kommer också att arbeta med digitala medier för att öka barnens förståelser om olika typer av symboler genom bland annat QR-koder.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering  

 • Vad ska läras ut? 
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk

 • Varför?
  Syftet med undervisningen är att utmana barnen i att utveckla språket, ordförråd, ordförståelse, talspråk, tolka bilder och symboler samt att förstå innebörden i dessa.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi kommer att läsa böcker och barnen får hjälpa till att säga vad saker och ting heter. Vi kommer att prata om bilder vi har i våra lärmiljöer och berätta flanosagor.
  Vi använder oss av tecken som stöd när vi sjunger, vi använder även tecken som stöd i den mån vi själva kan och visar barnen. Vi kommer att använda oss av digitala verktyg i vår undervisning för att utmana barnen i deras tolkning av symboler och dess betydelse. 
  Göra barnens modersmål tillgängligt i våra lärmiljöer genom QR-koder, om möjligt.  

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi reflekterar tillsammans med barnen genom att prata om sagorna och visa bilder. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Undervisningen ska genomföras för barnens skull, vi har tre grupper på avdelningen, dessa grupper är stjärnorna, månarna och solarna.
   

 • Av vem?
  Vi pedagoger är ansvariga för en varsin grupp, den pedagogen som håller i aktiviteten med sin grupp ansvarar för att den blir genomförd, dokumenterad osv.

 • Vad är målet med undervisningen?
  Målet med undervisningen är att öka barnens ordförråd och ordförståelse. 
  Använda tecken som stöd.
  Utmana barnen i deras modersmål genom att ha sagor på deras modersmål om det finns tillgängligt.

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: