Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Saltkråkan

Skapad 2019-11-29 07:39 i Tegelbrukets förskola Svedala
Skapa dans till musik. Analog programmering.
Förskola
Vi kommer att skapa en dans till sången Broder Jakob.

Innehåll

Var är vi? 

Barnen visar stort intresse för sång och dans. Detta vill vi utveckla vidare genom att barnen ska få skapa rörelser till sången Broder Jakob. 


Vart ska vi? 

Att barnen ska uppleva glädjen av att våga dansa och att skapa en dans tillsammans. 

 

Hur gör vi? 

 

Första undervisningen

Ställer frågorna: 

Vad är en dans?

Vad behövs för att skapa en dans?

Hur kan en dans se ut?

Vad kan man använda för rörelser i en dans?

Hur gör vi en dans själva?

Andra undervisningen

Vi vill ge barnen en förförståelse för skapandet av dans så vi visar film för barnen där olika exempel på rörelser syns. Helgrupp. Upprepa några gånger. Ge variation av rörelser. 

 

Tredje undervisningen

Undervisning i grupper om fyra barn.
Varje barn får komma på en rörelse som ska vara med i dansen. 
Fotografera varje rörelse. 
Upprepa vid behov denna undervisning.


Fjärde undervisningen

Barnen får sätta ihop sina rörelser till en dans. Genomföra dansen.

 

Femte undervisningen

Låta barnen träna på sin dans och filma den. 

Dokumentation

Fotografera, dokumentera barnens tankar skriftligt, skriva ut rörelserna och sätta upp på väggen, reflektera tillsammans med barnen, lärloggsinlägg på gruppnivå samt minst ett lärloggsinlägg på individnivå i unikum. 

Varför

Vi vill att barnen får en förståelse  för att olika rörelser som de sätter ihopa kan skapa en dans. Vi vill även ha roligt tillsammans

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: