Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 6

Skapad 2019-11-29 08:42 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Vi fortsätter att se över de utmaningarna som finns när man vårdar personer med demenssjukdom. Det finns ofta risk för oro, ångest, psykisk ohälsa och även stor fallrisk hos dessa personer. Viktigt att veta orsakerna till detta så man kan ge ett professionellt bemötande och vårda på rätt sätt.

Innehåll

Studieenhet 6

Kapitel 5 

-Vård och omsorg vid livets slut

 

Upplägg:

Egen inläsning

 

Examination:

Enskild skrivuppgift

 

Om du vill fördjupa dig:

 Gå in på Demenscentrum.se. De har massor av information gällande demenssjukdomar, ny forskning, anhörigperspektiv, arbetsmetoder m.m.

Uppgifter

  • Enskild skrivuppgift

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 6

Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom Ämne: Geriatrik och Gerontologi Kurskod: GERVÅR0 Kurser i ämnet: Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämne: Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Syfte
Förmåga att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
Eleven redogör översiktligt för och utförs i samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet
Syfte
Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Syfte
Förmåga att på ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt sätt samarbeta med vårdtagare och närstående.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med viss säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Eleven kommunicerar och samarbetar, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt.
Syfte
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: