Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-11-29 08:43 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildning. I vår undervisning ska vi utgå från barnens intressen och behov så de på bästa sätt tar tillvara på den undervisning som bedrivs.

Innehåll

 

Mål:

 •  Att skapa miljöer och aktiviteter som väcker nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 •  Att se till att tillgodose varje barns olika behov av omsorg
 •  Att vara lyhörd för barnens intressen 

 

 Syfte:

En bra miljö och välplanerade aktiviteter är grunden för att skapa de bästa möjligheterna för att undervisa. Genom att utgå från barnens intresse och behov lägger vi grunden för det lustfyllda lärandet. 

  

Metod: 

Med hjälp av observationer i barngruppen ska vi utforma miljöer som stimulerar och väcker lust och nyfikenhet hos barnen. Vi ska också utgå ifrån aktiva pedagoger, för med aktiv närvaro fångar vi lättare upp eventuella konflikter men vi ser också barnens intressen som vi kan bygga vidare på genom att uppmuntra och vara medforskande i. Vid reflektion tillsammans med barnen får vi också lättare att utgå från barnens olika intressen, behov som gör att vi kan planera aktiviteter utifrån detta. 

 

 

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för detta arbete. Den pedagog som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentationen som sker i unikum, vi gör också olika observationer som t.ex. "Vad är barnens intressen?", "Vart leker barnen?", "Med vem?", "Var kan det uppstå konflikter?".

 

 

     

____________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: