Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering inkl preciserad mål (Svedala)

Skapad 2019-11-29 10:13 i Gemensamt Svedala Svedala
Förskola
Gör din grovplanering enligt rubrikerna under Innehåll. Markera i läroplanen längre ner vilka mål ni planerar att beröra. Använd sedan matriserna längst ner för att markera vad som ska beröras under planeringens gång. Spara och tilldela matrisen gruppen Planering Bara backar. Under arbetets gång markerar ni status i matriserna och skriver i kommentarsfältet för att ha ett bra underlag till Utvärdering och analys. Koppla även aktuella veckoplaneringar till grovplaneringen.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: (skriv här)

Barngrupper: (skriv här)


Målkluster (ex: Matematik - formerna) - Matris

(skriv här)

Syfte/Mål (Varför har vi denna grovplanering? Vad vill vi uppnå?)

(skriv här)

Innehåll (när gör vi vad/veckoschema, ex: Matematik - tisdagar alt Matematik v3-8)

(skriv här)

Metoder (Hur kommer vi att arbeta?) - Matris

 (skriv här)

 

Kärnämnen som ska beröras - Matris

(skriv här)

Värdeord som ska beröras (mod, engagemang, hållbarhet, öppenhet) - Matris

(skriv här)

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: