Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8, kapitel 3 - Algebra

Skapad 2019-11-29 16:29 i Långsjöskolan Norrtälje
Mattedirekt upplaga 3 åk8. Kapitel 3 - Algebra.
Grundskola 7 – 9 Matematik
I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal. Med hjälp av det kan man lösa problem på ett effektivt sätt inom alla matematiska områden. Det gör algebran till något väldigt viktigt och användbart inom matematiken.

Innehåll

Arbetsperiod:

Vecka 49-51 & 2-4

Lektionsinnehåll:

 • Vi arbetar enskilt, i par och i grupp med matteboken, arbetsblad samt andra aktiviteter. 
 • Vi har gemensamma genomgångar och arbetar med uppgifter tillsammans.

Att kunna:

 • Förenkla uttryck
 • Att bestämma värden på uttryck
 • Att räkna med parenteser
 • Lösa ekvationer 
 • problemlösning med hjälp av ekvationer

Bedömning:

 

 • Görs framförallt på det avslutande skriftliga provet. 
 • Du har också möjlighet att visa vad du kan muntligt under genomgångar och under lektionstid. 

 

Uppgifter

 • Prov ma, kap 3 - algebra

 • Ma prov Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik - Algebra åk7-9

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Välja och använda metod
Kan ännu inte använda någon fungerande metod för att lösa ekvationer.
Kan till viss del använda balansmetoden för att lösa enkla ekvationer.
Kan på ett ganska säkert sätt använda balansmetoden för att lösa ekvationer.
Kan på ett säkert sätt lösa och göra egna ekvationer som löses med hjälp av balansmetoden.
Lösa problem
Kan inte lösa problem med hjälp av algebra på ett tillräckligt sätt.
Kan lösa en del enklare problem inom algebra och med hjälp av ekvationer.
Kan med hjälp av ekvationer lösa enklare och en del svårare problem.
Kan på ett säkert sätt lösa svårare problem genom att tolka och skapa egna ekvationer som sedan löses.
Redogöra för tillvägagångssätt
Kan inte visa hur man löser uppgifterna på ett godkänt sätt.
Kan till viss del visa hur man löser uppgiften. Tankegången går att följa.
Kan visa hur man löser uppgiften på ett bra sätt. Tankegången är lätt att följa.
Redovisar tydligt och i steg för steg hur uppgiften är löst. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: